Kontakt

Hela styrelsen kan nås på:
myrhult-fiber@myrhult.se

Ordförande:
Mats Jangdal –  ordforande@myrhult.se
0703-883885

Kassör:
Sören Svensson –  kassor@myrhult.se
0703-643025

Övriga Ledamöter:
Sven Sundbro – sven.sundbro@myrhult.se
070-5754556

Lars Ryman – larsryman@myrhult.se
070-2153809, 073-0917395

Stig-Evert Johansson – stigevert@myrhult.se
0506-15052, 0705-893436

Mats Tropp – mats.tropp@myrhult.se
070-3285102

Suppleanter:
Herluf Thyde
0506-43030 0709-562970

Lars-Åke Flykt
0506-40508

Stellan Ek
0506-15035 070-3364202

Valberedning:
Bo Hagström
Johan Bjurén

Fastbit:
http://fastbit.se
info@fastbit.se
020-37 38 00

Fastbit support:
0510-77 10 00

Felanmälan Fastbit Bredband:
0510-77 10 00 (mån-tor 7.30-16.30, fre 7.30-16.00)

Felanmälan Fastbit TV:
0774-44 47 44 (Alla dagar 08.00-22.00)

Openbit:
http://openbit.se
020-373 800

Openbit felanmälan:
http://openbit.se/pages/felanmalan

Sappa:
https://www.sappa.se/
0774 – 444 744  Alla dagar 08:00-22:00
hej@sappa.se
http://facebook.com/sappasomduvill