Betalningsinformation

Som medlem i föreningen måste man betala flera (billiga) avgifter. Dessa är:

  1. Medlemsavgift 500 SEK / år. Varje medlem måste betala denna och den faktureras i början på varje år. Även om du äger flera fastigheter med fiber så är det beloppet fortfarande det samma.
  2. Distributionsavgift 50 SEK + moms / månad. Denna avgift är per fiberanslutning, så har du t.ex. 2 fastigheter med fiber så blir det 100+moms / månad. Detta måste betalas oavsett om fibern är aktiv eller inte. Faktureras i efterskott varje kvartal.
  3. Vänerenergi avgift 90 SEK + moms / månad / anslutning om fibern är aktiv. D.v.s. om din fiber är aktiv (du kan se på TV eller använda internet) någon del av en månad så kommer Vänerenergi att debitera föreningen 90 SEK + moms. Detta fakturerar vi vidare till dig tillsammans med distributionsavgiften.

Vi uppmuntrar också alla som har fibern aktiv hela året att välja helårsbetalning. Detta förenklar både för oss och för er. Vi får mindre administration och du får bara en faktura per år. Eftersom vi inte gör någon vinst på dessa avgifter så är det tyvärr ingen rabatt på att betala helår.

Till detta tillkommer också avgifter för TV och internetoperatör men dessa har ingenting med föreningen att göra.