Utbyggnad av fibernätet 2022

Under året har vi anslutit ytterligare nya medlemmar i föreningen.
Tre fastigheter i Korsvägen samt en i Myrhult och en i Sjöbråten.
Vi hälsar dessa nya medlemmar välkomna i gemenskapen.
Vi är nu 94 medlemmar i föreningen vilket är glädjande.
Förhoppningsvis kan vi nå ”magiska 100” framöver!

Styrelsen !