Utbyggnad av fibernätet 2022

Under året har vi anslutit ytterligare nya medlemmar i föreningen.
Tre fastigheter i Korsvägen samt en i Myrhult och en i Sjöbråten.
Vi hälsar dessa nya medlemmar välkomna i gemenskapen.
Vi är nu 94 medlemmar i föreningen vilket är glädjande.
Förhoppningsvis kan vi nå ”magiska 100” framöver!

Styrelsen !

Myrhult – Bålerud fiber ek. förening (MBEF) fyller 10 år!

Den bildades i Korsvägens bygdegård den 2012-01-07 kl. 13.00 och registrerades på Bolagsverket den 2012-01-23.

Föreningen uppstod ur en ideell förening, som hade bildats enligt protokoll den 2011-06-20.

Sägas bör att initiativtagare var några framsynta personer med namn som Ulla Jörgensen, Annelie Lindgren, Herluf Thyde och Ingimar Andrésen alla från Myrhult.

Till styrelse valdes:
Ordförande Mats Jangdal

Ledamöter:
Ulla Jörgensen, Herluf Thyde, Stellan Ek, Lillemor Enoxon, Lars Ryman och Stig-Evert Johansson.

Styrelsesuppleanter:
Nils-Erik Eriksson och Per-Inge Högberg.

Föreningen har till ändamål ”att främja medlemmarnas intressen genom nätanslutning via högkvalitativ kommunikation med fiberoptisk kabel för bl.a. TV, data-, och därmed sammanhängande och förenlig verksamhet” enligt dess stadgar.

Styrelsen döpte uppdraget till Projekt Ratatosk.

Namnet introducerades av Mats Jangdal i verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012.

Vad betyder Ratatosk?

En känd ekorre i nordisk mytologi är Ratatosk. Det var en ekorre som sprang upp och ner i det stora trädet Yggdrasil som budbärare mellan draken Nidhögg vid trädets rot och örnen Hräsvelg i trädets topp. (Saxat ur Wikipedia)

Nya uppkopplingar på gång!

Hej!

Tycker ni fibern fungerar bra? Snacka med grannar som saknar fiber för att ta emot snabbt Internet, TV och telefon. Berätta era erfarenheter om fiberns fördelar. Vi har några önskemål om nya uppkopplingar så varför inte passa på att modernisera, höja husets standard och attraktivitet.

Finns intresse tipsa någon i föreningens styrelse om namn och adress helst före 12 december 2021.

Föreningen önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR med er fiber!

Årsstämma 2019

Hej alla medlemmar i Myrhult – Bålerud fiber ekonomisk förening!

Nu har det gått ett år igen och det är dags för stämma.
Vi håller som vanligt till i Korsvägens Bygdegård.

Tiden är Lördag den 6:e April kl. 13:00. Mycket varmt välkomna!

Bifogat finner ni årsredovisning och dagordning.

Vi bjuder på frukt och flaskvatten.

Här är dagordningen
DO stämma 2019

Vänliga hälsningar, styrelsen.