Myrhult – Bålerud fiber ek. förening (MBEF) fyller 10 år!

Den bildades i Korsvägens bygdegård den 2012-01-07 kl. 13.00 och registrerades på Bolagsverket den 2012-01-23.

Föreningen uppstod ur en ideell förening, som hade bildats enligt protokoll den 2011-06-20.

Sägas bör att initiativtagare var några framsynta personer med namn som Ulla Jörgensen, Annelie Lindgren, Herluf Thyde och Ingimar Andrésen alla från Myrhult.

Till styrelse valdes:
Ordförande Mats Jangdal

Ledamöter:
Ulla Jörgensen, Herluf Thyde, Stellan Ek, Lillemor Enoxon, Lars Ryman och Stig-Evert Johansson.

Styrelsesuppleanter:
Nils-Erik Eriksson och Per-Inge Högberg.

Föreningen har till ändamål ”att främja medlemmarnas intressen genom nätanslutning via högkvalitativ kommunikation med fiberoptisk kabel för bl.a. TV, data-, och därmed sammanhängande och förenlig verksamhet” enligt dess stadgar.

Styrelsen döpte uppdraget till Projekt Ratatosk.

Namnet introducerades av Mats Jangdal i verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012.

Vad betyder Ratatosk?

En känd ekorre i nordisk mytologi är Ratatosk. Det var en ekorre som sprang upp och ner i det stora trädet Yggdrasil som budbärare mellan draken Nidhögg vid trädets rot och örnen Hräsvelg i trädets topp. (Saxat ur Wikipedia)