Till alla boende i Myrhult – Bålerud fiberförenings område. Intresseförfrågan!

Telia lägger ned hundratals telestationer runt om i landet varje år. Det är sådana stationer som betjänas via koppartråd. Hela kopparnätet kommer att monteras ned. Det som har telefoni och internet via kopparnätet kommer att mista detta.

Om ingen annan åtgärd vidtas kommer ni att bli hänvisade till mobiltelefon för telefoni och internet. Det är inte ett tillräckligt bra alternativ idag, eller för framtiden.

En bättre lösning, med större kapacitet och säkrad för flera årtionden framåt är inkoppling till fibernätet. Här är det Myrhult – Bålerud fiberförening som har möjlighet att ansluta era fastigheter.

Vi har nu fått förfrågan från boende i området om inkoppling till fibern. Vi vill därför ge alla fastighetsägare inom vårt område möjlighet att koppla in sig på nätet. Det blir billigare för alla parter ju fler som väljer anslutning.

Innan det kan ske måste vi tillsammans med vår entreprenör projektera anslutning för varje aktuell fastighet i förhållande till det nät vi redan har. Därför vill vi veta vilka fastigheter som kan bli aktuella. Är du intresserad av att ansluta din fastighet?

Vi förstår att du för att kunna svara måste veta vad det kostar och vad du får för pengarna. Vi är en ekonomisk förening där det kostar 25.000 kr i insats att bli medlem, årsavgiften är 500 kr, anslutningsavgiften för medieomvandlare är 2000 kr. Detta är vad alla nuvarande medlemmar betalat.

Eftersom vi inte längre får något statsbidrag för detta, så är ovan nämnda belopp vad en ny anslutning minst måste kosta. Föreningens ursprungliga medlemmar kan inte förväntas betala för nytillkommande. Nya anslutningar måste därför själva betala den fulla kostnaden för sin anslutning. Det kan bli något dyrare, men det vet vi först efter projektering. Därför måste vi veta vilka som är intresserade. Ett positivt svar om intresse är i detta läge inte bindande.

Den som vill veta vad man kan få för utbud av tjänster i sin fiberanslutning kan gå in på vår Kommunikationsoperatörs sida och titta på tjänster och priser. http://byalag.openbit.se/serviceguide/

För att kunna abonnera på dessa tjänster måste man betala en serviceavgift till fiberföreningen om 162,50 kr per månad.

Det kommunala stadsnätet Vänerenergi har en bra sida med information för den som vill veta mer om fiberns framtid i vår nationella infrastruktur.

https://vanerenergi.se/toppmeny/nat/stadsnatfiber/utbyggnadavfibernat/fiberellermobilt.4.625878ec154152fde4061.html

Svara till: ordforande@myrhult.se eller ring ordförande Mats Jangdal, 070-3883885

På vår hemsida finns mer uppgifter. https://www.myrhult.se

Med vänliga hälsningar, styrelsen i Myrhult – Bålerud fiber ek. fören.

Tekniska frågor

Hejsan!

I den här tråden tänkte jag att jag ska försöka besvara tekniska frågor som ni (alla medlemmar) har.

Är det något ni undrar över så skriv en kommentar.

Jag kan ju bryta isen med ett exempel.

En av våra medlemmar hade ett problem med sin fjärrstyrning av värmesystemet i sommarstugan. Det var ett ganska gammalt system och fungerade genom att man ringde upp telefonen hemma och knappade in en kod utan att samtalet kopplades upp. Det fungerade bra från hemtelefonen men inte från mobilen. Det var också nyckeln till problemet för hemtelefonen är ”live” medans signalerna går ut och kan därför skicka ut tonsignalerna. En mobiltelefon fungerar inte så, den blir inte ”ihopkopplad” med mottagaren förrän denna har svarat och kan därför inte skicka några tonsignaler. Lösning blev att byta den gamla fjärrstyrningsmottagaren till en ny mobilbaserad enhet.

Mvh

Sören Svensson